Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
2135 4360 400
Reposted fromartthoumadbrethren artthoumadbrethren
5868 370b 400
Reposted fromtwice twice viapimpmyheart pimpmyheart
5407 1ae5 400
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers
The past is always tense, the future perfect.
— Zadie Smith
5061 710d 400
Vincenzo Balocchi - Love in Florence, 1940s
Reposted fromRecklessKid RecklessKid
Every word has consequences. Every silence, too.
— The Selected Essays, Jean-Paul Sartre
Reposted frompensieve pensieve
4855 5448 400
Reposted fromverronique verronique
Przede wszystkim trzeba unikać kłamstwa, wszelkiego kłamstwa, zwłaszcza okłamywania siebie.
— F. Dostojewski
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
8660 3fc8 400
Reposted fromnoisetales noisetales
9812 395d 400

rafsimon:

Zdzisław Beksiński ph, the 50’s. Model - his wife, Zofia

Reposted fromink ink
Nie podoba mi się wyniosłość, nie podobają mi się ludzie, którzy stawiają siebie wyżej od innych. Mam ochotę dać im rubla i powiedzieć: jak się dowiesz, ile jesteś wart, to wrócisz i oddasz resztę.
— Lew Tołstoj
Reposted fromtutajjula tutajjula
14/02/2017
New beginnings
Reposted byweruskowaaanisiowe
1286 f96f 400
Bo widzi pan... ja chyba byłam w panu trochę zakochana.
— Victor Hugo

Reblog if you've ever ruined your sleep schedule just to talk to someone

Reposted fromtwice twice vianoneishere noneishere
2176 21a3 400
Reposted byzakazanemiktoriazezarlamkredkecoldwaysemptyspacesszorzasanntbtfpsychobabbledmnkambigevilgrin00onebreathhelenburnsemotionalanorexicwikszkarmelooveedarja-nothingiseverythingsimonsinnocentsoulpingwineqlittleproblempurplecornflowerscat-a-strophepannalittle
1778 c5c2 400
Reposted byredsunrisezakazaneadriannakelentarieMezamenoresistancemy-whole-selfonebreathrudawiedzmatutsade2shortymarvelousBorderlineGirlknurek
Nie mogę jeszcze umrzeć, doktorze. Jeszcze nie teraz. Mam coś do zrobienia. Później będę miał całe życie na to, żeby umierać.
— Carlos Ruiz Zafón, "Gra Anioła", Akt pierwszy – "Miasto Przeklętych"
Reposted byblondixpoulerarizonadreammyszkaminnieneverbacklentilkajasmine-girlgrigor93
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl